fbpx

Rådgivning

Vår spetskompetens finns både inom bostäder och kommersiellt och har sitt största fokus på fastighetsägarens intäkter i form av avtal och hyresförhandlingar. Vi hjälper dig att optimera intäkterna för att uppnå högre driftnetto liksom avkastning.

Med många års erfarenhet inom bostadsförvaltning handleder vi fastighetsägare genom utvalda processer inom fastighetsförvaltningen.

I nyproduktionsprojekt är vi gärna med i ett tidigt skede för att bidra till rätt hyresnivå liksom smarta lösningar som sparar resurser och effektiviserar i förvaltningen.

Kontakta oss så får du veta mer!

Denna webbplatsen använder cookies