fbpx

Hyresadministration & avtalsgranskning

Hyresadministrationen ska utgå utifrån hyresavtalen som grund och i dessa fall kan man inte alltid lita på att systemstödet aviserar rätt hyror. Med flera förvaltningar historiskt och eventuella brister i uppföljning är det lätt att tappa bort sig i indexering och avräkningar. Det medför i sin tur förlorade intäkter vilket kan innebära stora belopp med ränta-på-ränta effekt.

Att ha full koll på avtalen innebär att intäkterna optimeras liksom driftnetto och avkastning. Vi vill därför uppmana alla våra kunder att uppmärksamma denna del lite extra för en optimal framtida förvaltning. Med spetskompetens inom hyresavtal, avräkningar och indexering sköter vi den dagliga interaktionen med era hyresgäster och säkerställer en smidig och kvalitetsdriven hyreshantering.

Vid implementeringen tar vi gärna ett totalgrepp där vi ser över samtliga avtal och övriga ingångna överenskommelser för att optimera framtida intäkter.

Denna webbplatsen använder cookies