fbpx

Förvalta i egen regi - vi gör jobbet!

Önskar du ha kontroll över din förvaltning samtidigt som du låter oss arbetsleda och administrera dina tjänster?

Det som inte var möjligt före pandemin är nu möjligt tack vare digitalisering och medvetna val!
Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi!

Den digitala plattformen är vår vardag och vi tar hjälp av smarta systemstöd som innefattar att du som fastighetsägare får full insyn i vårt utförda arbete. Det är vanligt att fastighetsägare står inför frågan att förvalta i egen regi kontra lägga ut uppdraget externt. 

Det senare valet medför ofta att du som fastighetsägare förlorar kontrollen över viktiga händelser i förvaltningen som påverkar driftnettot över tid. Fastiella har utvecklat en “hybrid-förvaltning” där du som fastighetsägare får så mycket insyn som du önskar. Det innebär även att du kan minska en del kostnader i förvaltningen genom att göra utvalda delar på egen hand.

Vi är inte rädda för transparens då vi alltid värnar om att utföra arbetet med kvalitet och kund i fokus.

Vi välkomnar transparens då vi alltid värnar om att utföra arbetet med hög kvalitet och med dig som kund i fokus.
Detta kommer till uttryck genom att vi:

  • Ser varje individuellt uppdrag som en del av helheten
  • Är öppna och uppmärksamma på förändring, förbättring och utveckling
  • Gör medvetna val i samverkan med dig som kund

Fastighetsägare

Hyresgäster

Offertförfrågan

Denna webbplatsen använder cookies